Szolgáltatások

bioremediáció bioaugmentáció biológiai kármentesítés kármentesítés baktériumokkal TCE szennyezés PCE szennyezés DCE szennyezés TPH szennyezés PAH szennyezés Dehalococcoides

bioremediáció bioaugmentáció biológiai kármentesítés kármentesítés baktériumokkal TCE szennyezés PCE szennyezés DCE szennyezés TPH szennyezés PAH szennyezés Dehalococcoides

Cégünk által nyújtott szolgáltatások

Csoportunk 2013 óta foglalkozik alifás és aromás szénhidrogének, illetve ezek halogénezett származékai okozta szennyezések biológiai in situkármentesítésére alkalmazható aerob és anaerob mikrobiológiai oltóanyagok előállításával, fejlesztésével és terepi körülmények közötti tesztelésével.
Cégünk jelentős szaktudással és megfelelő eszközparkkal rendelkezik szennyezett területekről származó különböző szénhidrogének bontására képes mikroorganizmusok izolálására és a laborkörülmények közötti dúsítására, valamint ezt követően a fermentációs léptéknöveléssel megfelelő mennyiségű, területre szelektált oltóanyag előállítására.

Csoportunk 2013 óta foglalkozik alifás és aromás szénhidrogének, illetve ezek halogénezett származékai okozta szennyezések biológiai in situkármentesítésére alkalmazható aerob és anaerob mikrobiológiai oltóanyagok előállításával, fejlesztésével és terepi körülmények közötti tesztelésével.
Cégünk jelentős szaktudással és megfelelő eszközparkkal rendelkezik szennyezett területekről származó különböző szénhidrogének bontására képes mikroorganizmusok izolálására és a laborkörülmények közötti dúsítására, valamint ezt követően a fermentációs léptéknöveléssel megfelelő mennyiségű, területre szelektált oltóanyag előállítására.

Jelenleg három regisztrált, univerzálisan alkalmazható Ferm&Go 2PT, Ferm&Go 3P (alifás és aromás szénhidrogének), és Ferm&Go 1V (rövidszénláncú klórozott szénhidrogének) mikrobiális oltóanyagokkal állunk partnereinek rendelkezésére. Mindhárom mikrobiális oltóanyagunk adaptálható az adott szennyezett területhez, továbbá igény esetén Cégünk területspecifikus oltóanyag fejlesztést is végez.

Különböző szénhidrogének okozta szennyezések mikrobiológia kezelésének rövid áttekintése

A fokozódó ipari, mezőgazdasági és katonai tevékenységek számos különböző vegyipari termékek alkalmazásával jelentős környezeti károkat okoztak és okoznak a mai napig hazánkban és világszerte egyaránt. A jól ismert nyersolaj szennyezéseken túl, az aromás és alifás szénhidrogének, illetve ezek halogénezett származékainak ellenőrizetlen használatának következtében nagy mennyiségben kerültek a talajokba és a felszín alatti vizekbe, komoly környezetvédelmi és közegészségügyi károkat okozva, ezáltal veszélyeztetve az ivóvízbázisokat is. A felszín alatti vizek védelme érdekében ezen rendkívül mérgező vegyületeknek a kármentesítése kiemelt fontosságú, hiszen Magyarországon a fogyasztásra szánt ivóvizek több mint 70%-át különböző felszín alatti vízforrások biztosítják. Az aromás szénhidrogének közé tartozó lassan lebomló, rezisztens policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) (pl. antracén, fenantrén, benzopirén) füstgázokban, kőolajfinomítók, olajvezetékek környékén, erdők égésekor keletkezhetnek, amelyek rákkeltő hatásuk miatt szintén jelentős környezetszennyező anyagoknak. A halogénezett szénhidrogének közül a klórozott rövid szénláncú vegyületek (pl. tetraklóretén, triklóretén, diklóretének, vinil-klorid, széntetraklorid, kloroform, diklórmetán és klórmetán stb.) tartoznak a leggyakoribb felszín alatti víz-szennyezők közé.

A mikroorganizmusok széles körű anyagcsere aktivitással rendelkeznek a természetben előfordul szerves vegyületek bontására, amely kiterjed egyes antropogén eredetű szennyezésekre is. A mikróbák aktivitását nagymértékben meghatározza és befolyásolja a terület talajának és felszín alatti vizeinek fizikai, kémiai paraméterei és nem utolsó sorban a szennyezés típusa. Az alifás és aromás szénhidrogének bontási képesség, széles körben elterjedt a mikroszervezetek között, több különböző baktérium- és gombacsoport is rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, mint például az Acinetobacter, Achromobacter, Arthrobacter, Micrococcus, Nocardia, Pseudomonas, Vibrio, Brevibacterium, Corynebacterium, Flavobacterium, Candida, Rhodotorula és Sporobolomycesnemzetségek egyes tagjai. Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanakkor egyik mikroszervezet sem képes ezen nagy diverzitású vegyületcsoport teljes spektrumának bontására, ezért a komplex szennyezések, mint például a nyersolaj, különféle üzemanyagok, PAH, benzol, toluol, etilbenzol, xilol (BTEX típusú), illetve ezek keveréke okozta szennyezések teljes degradációjára csak többtagú, különféle enzimrendszerekkel rendelkező mikrobaközösség(ek) lehet(nek) alkalmas(ak).

​A rövid szénláncú klórozott etének (tetraklóretén, triklóretén, diklóretének, vinil-klorid) okozta szennyezéseket, jelenlegi tudásunk szerint egyedül az anaerob Dehalococcoides nemzetség tagjai képesek eténig, mint ártalmatlan végtermékig átalakítani, a reduktív deklorináció folyamatával. Így ezen szervezetek jelenléte nélkülözhetetlen a teljes reduktív deklorináció, ezáltal a biológiai  kármentesítés – remediáció lejátszódásához. A reduktív deklorinációra képes mikrobiális közösségek jelentős mértékben hozzájárulnak a klórozott rövid szénláncú szénhidrogén szennyezések természetes úton és bioremdiáció során történő mérsékléséhez, illetve megszüntetéséhez egyaránt.

Bioremediációs technológiák

A környezetbe kijutott szennyezőanyagok természetes (beavatkozás nélkül), azaz biológiai úton történő lebontás az abban résztvevő szerveztek jelenlétében is nagyon lassú, évtizedes vagy akár évszázados időléptékű folyamat is lehet. A szénhidrogén szennyezések felszámolására az in situ biológiai úton történő lebontás, azaz a bioremediáció az egyik leghatékonyabb mód, a jelenlevő mikroba közösség serkentés (biostimuláció), vagy a szennyezőanyag bontására képes mikroorganizmusokat tartalmazó oltóanyagok (bioaugmentáció) alkalmazásával. Mind az őshonos (autochton), mind pedig a külső forrásból származó (allochton) mikroorganizmusok aktivitását nagymértékben meghatározza és befolyásolja a terület talajának és felszín alatti vizeinek a fizikai, kémiai paraméterei és nem utolsó sorban a szennyezés típusa.

A biostimuláció során a lebontásra képes őshonos mikroorganizmus közösségek jelenlétében, a környezeti feltételek (pl.: oldott oxigén tartalom, pH stb.) optimalizálásával, illetve különböző a mikroszervezetek számára esszenciális és/vagy limitáló tápanyagforrások (elektron-donorok, elektron-akceptorok, nitrogén, foszfor szén-források stb.) kijuttatásával a szennyezőanyagok lebontási folyamata gyorsítható.

Ha a területen őshonos mikroorganizmus populáció nem képes a szennyezőanyag hatékony bontásra vagy nincsenek jelen, akkor válik szükségessé a külső forrásból származó (allochton) mikroorganizmusoknak a célzott kijuttatása, azaz a bioaugmentációs beavatkozás. A bioaugmentáció hozzájárul a bontásban szerepet játszó mikroorganizmusok mennyiégének, sejtszámértékeinek növekedéséhez, valamint csökkenti a szennyezőanyag lebontásának idejét.​​

Mikrobiológiai módszerek

Mikrobiológiai módszerek alkalmazásával meghatározhatóak az őshonos mikrobaközösségek és metabolizmusaik, valamint a különböző vegyületek lebomlási körülményei a szennyezett területeken. A mikrobiális közösségek tagjai és a Ferm&Go termékekből származó mennyisége nyomon követhető a talajban és a talajvízben. Mikrobás módszerek alkalmazásával (a szennyeződést lebontó mikroorganizmusok és a lebontásban szerepet játszó gének kimutatása, azonosítása és mennyiségi meghatározása) a terepi szennyezőanyag (pl. alifás, aromás szénhidrogének és halogénezettjeik) degradációs potenciáljával jellemezhető autochton mikrobiális közösség. származékai) meghatározhatók, így a szennyezőanyag-lebontó mikroorganizmusok jelenléte vagy hiánya befolyásolja a biostimuláló és bioaugmentációs szerek alkalmazását és mennyiségét.
Kémiai mérés (pl. gázkromatográfia) alkalmazható a tényleges szennyező anyagok és azok koncentrációjának kimutatására terepi körülmények között. A mikrobiális aktivitást befolyásoló paraméterek (rendelkezésre álló elektrondonorok és akceptorok) értékelése a talajvíz fizikai-kémiai paramétereinek mérésével történik. A mikrobiológiai módszerek esetében polifázisos vizsgálatokat végeznek tenyésztés alapú és molekuláris biológiai módszerekkel a bioaugmentációs folyamat hatásának monitorozására. A tábla szénhidrogénbontó őshonos mikrobaközösségét termesztésen alapuló mikrobiológiai módszerekkel izoláljuk és dúsítjuk. A szénhidrogén-bontó mikroorganizmusokat a 16S rRNS gén alapján azonosítják. A szelektív dúsítást követően a szénhidrogén-bontó mikroorganizmusok visszakerülhetnek származási területükre, hozzájárulva a mikrobiális sejtszám javulásához és a szennyezőanyagok hatékonyabb lebontásához. Az őshonos mikroorganizmusok és/vagy mikrobaközösségek szennyezőanyag-lebontási potenciálját mikrokozmoszi kísérletekkel vizsgáljuk. Lehetőség szerint a szennyezett területről származó őshonos mikroorganizmusok Ferm&Go termékekkel való kompatibilitását lehet vizsgálni, beleértve a lehetséges gátló tényezők azonosítását is. Vizsgálják a rendelkezésre álló szerves és szervetlen szubsztrátok, elektronakceptorok (oxigén, nitrit, nitrát, szulfát) hatását mind a lebomlás sebességére (gázkromatográfia), mind a mikrobiális közösség összetételére (tenyészettől független molekuláris biológiai módszerek – lásd alább).

A tenyésztéstől független molekuláris mikrobiológiai módszereket alkalmazzák a szénhidrogén lebontásban szerepet játszó mikroorganizmusok és rokon gének jelenlétének vagy hiányának monitorozására, valamint a mikroorganizmusok mennyiségi meghatározására. Következő generációs szekvenálási módszerrel azonosítják a szennyezett talajban és/vagy mikrokozmoszban előforduló mikrobaközösség-tagokat, továbbá kimutatható a bomlási folyamatokban közvetlenül részt nem vevő, de a szénhidrogén lebontásban résztvevő mikrobák anyagcseréjét támogató mikroorganizmus jelenléte vagy hiánya. . Így a lebontásban közvetlenül és közvetve részt vevő mikrobák stimulálásával hatékonyabb remediáció érhető el.