Oltókultúra kifejlesztése, léptéknövelt prototípus előállítása és tesztelése különböző rövid szénláncú szénhidrogének kármentesítésére.​

​Projekt azonosító: HU09-0046-A2-2013 | Web: karmentes.weebly.com

​A leggyakoribb talaj és vízbázisokat veszélyeztető, rendkívül mérgező rövid szénláncú halogénezett szénhidrogén szennyezések kezelésének egyik leghatékonyabb módja a szennyezőanyagok helyben (in situ), mikroorganizmusokkal történő lebontása azaz bioremediációja. A Fermentia Kft. és az ELTE Mikrobiológiai Tanszék 2013 óta közösen dolgozik alifás rövid szénláncú szénhidrogénekkel szennyezett területek kármentesítésre alkalmas, mikrobiális oltóanyag(ok) létrehozásán, fejlesztésén, továbbá a megfelelő és hatékony bioremediációs technológiai háttér kialakításán és optimálásán, a terepi körülmények közötti legnagyobb hatékonyság elérése céljából.

A létrejött kutatócsoport a mikrobiális oltókultúra előállításához különböző perklóreténnel és triklóreténnel szennyezett területekről származó mikroorganizmus közösségeket izolált. A terület autochton, klórozott etének bontásban, azaz a deklorináció folyamatában résztvevő szervezeteit anaerob ökoszisztéma szelekciós (mikrokozmosz) kísérletekben dúsította fel. A hatékony deklorinációra képes mikroorganizmus közösségeket ezt követően félüzemi körülmények között, anaerob fermentációval szaporítjuk. A kifejlesztett oltókultúra egyedülállóságát a szilárd fázis jelenléte, a talajvizek hőmérsékletével összevethető inkubációs hőmérséklet (<20°C), továbbá az alkalmazott fermentációs technológia adja, amelyek együttesen hozzájárultak egy egyedi mikrobiális közösség kialakulásához, ezáltal a tenyészetek bioaugmentációs oltóanyagként való alkalmazhatóságához. A diverz deklorináló mikroorganizmus közösség lehetővé teszi az alifás rövid szénláncú klórozott szénhidrogének eténig, mint ártalmatlan végtermékig történő teljes biodegradációját.

A projekt alatt kidolgozott és azóta továbbfejlesztett mikrobiális oltókultúra, valamint a kijuttatási eljárás piacra kerülésével a végső cél a szennyezések mértékének csökkentése, ezáltal a környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű talajok, illetve vízbázisok védelme.

Az oltóanyag kifejlesztéséhez nagy segítséget jelentett a KÖRNYEZETBARÁT TERMELÉSI TECHNOLÓGIÁK FOKOZOTTABB HASZNÁLATA Zöld Ipari Innováció programban elnyert pályázat (Pályázati azonosító: HU09-0046-A2-2013), amelyben a Dynea Hungary Kft.-vel létrehozott konzorciumi keretekben megtörténtek az első sikeres terepi pilot kísérletek.

A kutatás  során számos publikáció: szakcikk, előadás, diplomamunka és TDK dolgozat született.

Fejlesztünk tovább…. 
Jelenleg önálló TPH, BTEX és klórbenzolok bontására alkalmas oltóanyag prototípusainkat fejlesztjük. 

Bioremediáció, Bioaugmentáció, Biológiai kármentesítés, Kármentesítés baktériumokkal, TCE szennyezés, PCE szennyezés, DCE szennyezés, TPH szennyezés, PAH szennyezés, Dehalococcoides Bioremediation, Bioaugmentation, Remediation with bacteria, TCE pollution, PCE pollution, DCE pollution, TPH pollution, PAH pollution, Dehalococcoides

FERM&GO 1V

A rövid szénláncú klórozott etének (tetraklór-etilén – PCE, triklór-etilén – TCE, diklór-etilének – DCE-k, vinil-klorid – VC) okozta szennyezéseket, jelenlegi tudásunk szerint egyedül – a…

BővebbenFERM&GO 1V